Polityka prywatności

 

Wewnętrzna polityka RODO [pdf]

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji darowizny na rzecz Stowarzyszenia Diakonia,

3) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i ewidencji Darowizny;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;

9) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją Darowizny.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem moich danych osobowych w celu realizacji darowizny na rzecz Stowarzyszenia Diakonia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu.