Krok do Jezusa-zbiórka na rekolekcje w Afryce – etap V

Z Twoją pomocą uda nam się zorganizować rekolekcje, które dla wielu z nas - oazowiczów w Afryce - będą wielkim KROKIEM DO JEZUSA!
72.39% uzbierane
36 194.00 zł wpłaconych z 50 000.00 zł
160 wpłacających
24 dni do końca

/uaktualnione 25.02.2021/

Jesteśmy Oazowiczami z Afryki! Tak, Ruch Światło-Życie dotarł na nasz kontynent już kilka lat temu. A od 2014 roku rekolekcje oazowe odbywają się regularnie. Ponad 20 osób jest już po III stopniu Oazy Nowego Życia, oznacza to, że teraz my chcemy angażować naszych rówieśników, przyjaciół, młodzież naszej parafii w życie kościoła lokalnego rozwijając Ruch Światło-Życie w Kenii i Tanzanii! Oaza odmieniła nasze życie, chcemy by jak najwięcej naszych rodaków też mogło zrobić krok do Jezusa!

Oaza w Kenii

Droga Krzyżowa

Ks Sedek w Afryce

Ks. Marek Sędek – Moderator Generalny podczas pobytu w Afryce

Co roku rekolekcje w Afryce mogą odbywać się między przyjeżdżającym z Polski animatorom, naszym lokalnym księżom oraz Wam, Drodzy Dobroczyńcy!  Coroczne wsparcie umożliwia nam zapraszanie na rekolekcje także tych, którzy nie mogliby sobie pozwolić na taki wyjazd. Koszt udziału jednej osoby to 240 zł, ale dla wielu młodych tutaj, to i tak za dużo. Dlatego zdecydowaną większość kosztów rekolekcji i naszego na nie przyjazdu możemy opłacić przez zbiórki w polskich parafiach, wśród oazowiczów z Polski, a także online. W zeszłym roku udało się zorganizować 15 turnusów rekolekcji, w których uczestniczyło ponad 1000 młodych ludzi z różnych diecezji Kenii i Tanzanii.

Co dają nam takie rekolekcje? Zdecydowanie zmieniają nasze życie. Krok po kroku zbliżają do Jezusa.

– Moje życie duchowe bardzo zmieniło się podczas rekolekcji. Ufam, że Bogu zależy na moim życiu. Kocha mnie, choć zna wszystkie moje słabości. Zna moją teraźniejszość i moją przyszłość – mówi 16-letnia Pauline, która jest po formacji I stopnia. – Ruchowi zawdzięczam nie tylko rozwój duchowy, alei emocjonalny. Zadawałem sobie zawsze kilka trudnych pytań i nigdy nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi. Na rekolekcjach otrzymałem odpowiedzi, które były mi tak potrzeby – dodaje Stephen. Jackilne też zauważa duże zmiany w swojej codzienności: „Dawniej nie miałam odwagi przystąpić do spowiedzi. Dzięki rekolekcjom oazowym wiem, że mogę i powinnam przystąpić do tego sakramentu zawsze, gdy potrzebuje tego moje serce.”

Dzien Wspolnoty w Kenii

Rekolekcje 10 Kroków

Dzien Wspolnoty w Tanzanii

Dzień Wspólnoty

W 2021 roku mamy zamiar wrócić do “normalności” i orgazniwać więcej rekolekcji – ETAP V

W najbliższych planach mamy już rekolekcje ewangelizacyjne i rekolekcje I stopnia ONŻ w kwietniu w 3 diecezjach w Kenii – aby zorganizować 3 turnusy dla ok. 150 osób potrzebujemy ok. 20 000 zł.

W czerwcu odbędą się rekolekcje I stopnia ONŻ w Shinyandze – w Tanzanii – to kolejne 10 000 zł.

——-

WRZESIEŃ 2020

We wrześniu chcemy zorganizować 5-dniowe rekolekcje ewangelizacyjne, dla tych, którzy z Oazą nie mieli jeszcze do czynienia, może którzy stawiają pierwsze kroki w Kościele, chociażby dlatego, że w ich rejonach nie ma za wielu księży i okazji do pogłębiania wiary. 4 turnusy takich rekolekcji przeprowadzimy w rejonie West Pokot. Dwa razy dla katechistów, czyli osób, które pomagają w kaplicach danej parafii, kiedy księża nie mogą pojawić się co tydzień. Katechistom chcemy także sprezentować Pismo Święte w języku suahili. Dwa kolejne dla młodzieży – przedstawicieli danych kaplic dojazdowych z parafii! Według wstępnych planów będzie nawet 150 osób. Na te akcje potrzebujemy 30 000 zł.

PAŹDZIERNIK 2020

W październiku to oazowicze z Tanzanii w czasie swoich wakacji będą działać. Ci z nas, którzy są już po formacji III stopnia będą prowadzić młodszych kolegów na rekolekcjach I i II stopnia. Rekolekcje organizujemy na uniwersytecie w Moshi u stóp góry Kilimandżaro! Tu w Tanzanii dwie wspólnoty formują się regularnie, dlatego liczymy, że jeśli uzbieramy kolejne 20 000 zł, zorganizujemy dla nich niezapomniany czas. Zapisy trwają. Na I stopień ma przyjechać 25 osób, a na 2 stopień 30!

LISTOPAD 2020

Młodzież, która w zeszłym roku przeszła pierwszy etap ewangelizacji chcemy zaprosić na 15-dniowe rekolekcje I stopnia Oazy Nowego Życia, by jeszcze lepiej poznali Jezusa i mieli odwagę zrobić ogromny krok, jakim jest przyjęcie go jako osobistego Pana i zbawiciela. Zaczniemy od diecezji Homa Bay.

GRUDZIEŃ 2020

Zosajemy w diecezji Homabay. Kolejni młodzi chca dołączyć do grupy oazowej. Dla nich przeprowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne na początek! Mamy już kolejne zaproszenia – do Malindi w diecezji Mombasa i Kiamuri w diecezji Meru – zobaczymy na co pozwoli nam pandemia!

 

Oaza w Kenii

Grupa Rose i Christi

Bardzo liczymy na to, że pandemia nie przeszkodzi w przyjeździe animatorów z Polski. Ale nawet, jeżeli granice dalej pozostaną zamknięte będziemy chcieli zorganizować jak najwięcej tych planów. Jest nas tu w Ruchu coraz więcej. Na miejscu jest też animatorka Ewa, księża, którzy już znają nasz Ruch i bardzo, go wspierają.

Całkowity koszt wszystkich planowanych oaz wydaje się ogromny. Ale jeszcze większe będą owoce tego czasu. Jeżeli każdy z nas będzie miał okazję skorzystać ze spowiedzi, przeżyć dobre spotkania, na których będzie mógł podzielić się swoimi trudnościami i doświadczeniami, jeżeli część z nas postanowi dalej się formować i zapraszać swoich kolegów i koleżanki – to razem postawimy ogromny krok do Pana Jezusa i będziemy zmieniać na lepsze oblicze całego Kościoła. Wierzymy, że etapami, dzięki waszym otwartym sercom, wpłatom i udostępnieniom uda nam się wszystko!

Oaza w Tanzanii

Tanzania

Drogi Przyjacielu z Polski. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że o nas pamiętasz. W końcu jesteśmy jednym Ruchem Światło-Życie! Wpłać, ile możesz. Powiedz o nas swoim przyjaciołom i wspólnocie. My już zapewniamy Cię o naszej modlitwie

Twoja wpłata
Szczegóły
Płatność
Wybierz formę płatności
Zasady i warunki

Zapoznałem/am się i akceptuję polityka prywatności.

REGULAMIN

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W RAMACH SERWISU wspieram.oaza.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie (dalej: Stowarzyszenie) za pośrednictwem należącego do Stowarzyszenia Serwisu dostępnego pod adresem: wspieram.oaza.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Stowarzyszenia) w związku przekazywaniem darowizn.

2. Serwis wspieram.oaza.pl jest własnością Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie z siedzibą ul. Ks. F. Blachnickiego 2,34-450 Krościenko nad Dunajcem, o nr NIP 7352448298, nr REGON
492730384.

3. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania Stowarzyszenia.

4. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w zakładce [REGULAMIN] Serwisu wspieram.oaza.pl. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców), w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

II. SŁOWNICZEK

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

a) Serwis– serwis internetowy wspieram.oaza.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).

b) Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie świadczące za
pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

c) Regulamin – niniejszy regulamin.

d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

e) Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz
Stowarzyszenia, tj. PayPal

f) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Stowarzyszenia.

g) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.

h) Obdarowany – Stowarzyszenie, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

III. UMOWA DAROWIZNY

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenie) kosztem swego majątku (Darowizna).

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że
niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Stowarzyszeniu zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku
darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy
(Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Stowarzyszenia) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG

1. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) powinien skorzystać z formularza kontaktowego szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny
rzeczowej lub darowizny usług.

V. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Stowarzyszenia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto
Stowarzyszenia albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu wspieram.oaza.pl kwot lub
dowolną podaną przez siebie kwotę.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Stowarzyszenia prowadzone przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34 8817 0000 0020 3300 2000 0040 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora
bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Pomagam] powinien wybrać opcję „Wpłacam jednorazowo” oraz zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia
finansowego lub też wpisać w oknie „inna kwota” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualniekwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Wpłacam”.

5. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następujących operatorów płatności:
− PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

6. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a) Przelewu elektronicznego;
b) Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
c) Przelewu tradycyjnego;

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayPal (link: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-
full?locale.x=pl_PL#14)

8. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU. Transakcje cykliczne realizowane przy pomocy kart
płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayPal.

9. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny.
W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

10. Płatność cykliczną Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) może odwołać w dowolnym momencie składając stosowną dyspozycję w swoim banku lub za pośrednictwem PayPal w swoim panelu administracyjnym.

11. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayPal przez Stowarzyszenie. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayPal wpłaty. Płatność udostępniana jest Stowarzyszeniu w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayPal nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi.

VI. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować
bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.paypal.com/pl lub na stronie banku Darczyńcy.

VII. DANE OSOBOWE

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy
darowizny jest Stowarzyszenie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności

2. wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności
internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Stowarzyszenie korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności PayPal.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z
informacją o wprowadzonej zmianie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.